Holidays and Traditions

Fısıh (İbranice Pesach olarak adlandırılır) Yahudiliğin en önemli bayramlarından biridir. Yahudilerin Mısır’daki kölelikten kaçışlarını anmakta ve İbranice Takvimi’ndeki tarihlere bağlı…